مشاوره در تمامی مراحل کاشت ، داشت و برداشت 

شرکت گلسا افتخار دارد که به همت ، تجربه و دانش کارشناسان مجرب خود از زمان آماده سازی زمین تا عرضه محصول به بازار ؛ مشاوره مطمئن در کنار کشاورزان باشد . دانش مدیریت گلخانه و کشتهای گلاخانه ها نگینی است که بر انگشتر این شرکت می درخشد